<i id="h7ldz"><rp id="h7ldz"><dfn id="h7ldz"></dfn></rp></i>

   <address id="h7ldz"></address>

    <delect id="h7ldz"><big id="h7ldz"></big></delect>
    
    

     <font id="h7ldz"></font>
        <track id="h7ldz"></track>

         <p id="h7ldz"><track id="h7ldz"><pre id="h7ldz"></pre></track></p>
         <th id="h7ldz"></th>

         C?ng ty D?ch Thu?t & Phiên D?ch Chuyên Nghi?p - Expertrans Global - D?ch v? D?ch thu?t & Phiên d?ch Ch?t l??ng ISO Qu?c t?

         D?CH V? c?a Expertrans?

         Expertrans Global là doanh nghi?p hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay, chuyên cung c?p các D?ch v? Ng?n ng? và Gi?i pháp Thuê ngoài BPO cho t?t c? các cá nhan và doanh nghi?p toàn c?u.

         Gi?i pháp nhan s?

         B?n bi?t gì v? expertrans?

         Là m?t trong nh?ng doanh nghi?p ?i ??u t?i Vi?t Nam v? các D?ch v? Ng?n ng? (D?ch v? Biên, Phiên d?ch, Thu am, L?ng ti?ng,…), D?ch v? BPO (D?ch v? Call Center, Nh?p li?u), Expertrans Global t? hào là ??i tác chi?n l??c c?a nhi?u th??ng hi?u l?n ??ng c?p Qu?c t?. B?ng nh?ng kinh nghi?m quy báu ?? tích l?y ???c, chúng t?i lu?n n? l?c h?t mình ?? ?áp ?ng m?i yêu c?u trên c? k? v?ng c?a khách hàng.

         Expertrans ?? xay d?ng thành c?ng m?ng l??i v?ng ch?c g?m 120 nhan viên có trình ?? chuyên m?n cao và g?n 5,000 nhà cung c?p uy tín trên kh?p th? gi?i. ??i ng? c?a chúng t?i ?? hoàn thi?n h?n 124,000 d? án và ph?c v? h?n 40,000 khách hàng trong su?t 15 n?m hình thành và phát tri?n.

         KHách hàng43488

         Nhà cung c?p4915

         d? án124608

         Liên h?

         Báo Giá

         • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

         Hà N?i

         ??a ch?: S? 62 Ng? 19 Tr?n Quang Di?u, ??ng ?a, HN

         Phone: 092 605 1999
         Hotline 24/7: 096 296 1066
         024 7303 8899
         Hotline Ph?n h?i Ch?t l??ng: 0964 614 066

         Email: [email protected]

         TP. H? Chí Minh

         ??a ch?: Phòng A5-20, Chung c? Sunrise Cityview, 33 ?.Nguy?n H?u Th?, Tan H?ng, Qu?n 7, Thành ph? H? Chí Minh

         Phone: 092 605 1999
         Hotline 24/7: 096 296 1066
         028 7309 8899
         Hotline Ph?n h?i Ch?t l??ng: 0964 614 066

         Email: [email protected]

         Singapore

         ??a ch?: JTC Summit, 8 Jurong Town Hall Road #24-03, Singapore

         Phone: +84 92 605 1999

         Email: [email protected]

         092 605 1999
         同性男男1069片视频网站,在电影院和陌生人做了H文,亲爱的老师4韩国高清,老熟妇毛茸茸BBW